• akt
  • arhitektura
  • hrana
  • industrija
  • izdelki

 

Fotografije za dokumente

 

 

 

 

FOTOGRAFIRANJE ZA DOKUMENTE NA DOMU

Na Vašo željo Vas obiščemo na domu, kjer Vas fotografiramo za osebne dokumente. Fotografije Vam osebno ali po pošti dostavimo v treh delovnih dneh.
Paket A: e-Fotograf ( e-potrdilo ) + 8 fotografij 35x45 mm: 25 EUR
V ceno je vključen prevoz v Kranju in ožji okolici.

E-FOTOGRAF

Elektronski prenos fotografije v odložišča fotografij na upravne enote

S tako imenovanim sistemom e-fotograf je omogočeno pošiljanje fotografij v elektronski obliki od fotografov (ki so od Ministrstva za notranje zadeve pridobili avtorizacijo za uporabo e-fotografa), preko osrednjega elektronskega odložišča fotografij na upravne enote. Za ta namen so vzpostavljeni poseben spletni servis in mehanizmi, ki omogočajo varen prenos fotografij. Osrednji sistem v odložišču preveri ustreznost fotografij prek posebnega modula za preverjanje v skladu z veljavnimi standardi. Po preverjanju bo fotografiji dodeljena unikatna referenčna številka na potrdilu, ki ga bo fotograf izdal stranki, ta pa ga bo ob vložitvi vloge za izdajo osebnega dokumenta predložila na upravni enoti. Fotografija posameznika bo v osrednjem elektronskem odložišču shranjena 1 leto, v tem obdobju pa se bo lahko poljubnokrat uporabila za izdelavo osebnega dokumenta. Na potrdilu, ki ga izda fotograf, so lahko označena tudi možna odstopanja od navodil za izdajo fotografije za biometrične potne listine, in sicer tedaj, ko stranka želi fotografijo za izdajo osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja (rahlo odprta usta ob nasmešku) ali ob fotografiranju dojenčkov, majhnih otrok oziroma oseb s telesnimi hibami.